Mr. Hermine van den Hoek heeft een eigen adviesbureau voor bestuursadvisering binnen de (semi)overheid. Ze is opgeleid als jurist, communicatiedeskundige en gecertificeerd NMI mediator. Zij geeft trainingen en workshops over communicatie binnen de overheid en burgerparticipatie. Daarnaast participeert zij in diverse commissies als onafhankelijk voorzitter.

Ruim 14 jaar heeft zij als politicus binnen de gemeenteraad van Den Haag en als Statenlid in de provincie Zuid-Holland gefunctioneerd. Zij beheerde  de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Water, Volkshuisvesting en Welzijn. Hierdoor heeft zij een goed inzicht in politiek/bestuurlijke processen en weet goed om te gaan met politiek gevoelige dossiers.

Zij zit diverse adviescommissies, beroep- en klachtencommissies voor. Haar sterke punt is oog te hebben voor een zorgvuldige bewaking van het proces en op strategische momenten te kunnen ingrijpen. Tevens is zij voorzitter van enkele Klankbordgroepen van grote bouw en infrastructurele werken, waarin belangen van burgers en ondernemers vertegenwoordigd zijn. Deze klankbordgroepen hebben tot doel klachten uit de omgeving op te lossen. Zij faciliteert hiermee de mogelijkheid om participatie bij beleid en uitvoering tot uiting te brengen. Haar ervaring als mediator zet zij daarbij regelmatig in. Via workshops en trainingen brengt zij deze ervaringen met veel enthousiasme over. Deze trainingen zijn erop gericht de communicatieve en oplossingsgerichte vaardigheden van de deelnemers te versterken. Organisaties hebben continu te maken met communicatie met hun omgeving. Door de medewerkers hierin praktische handvatten te geven, versterkt hiermee de organisatie als totaal.

Wat betreft mediation beheerst  zij een breed werkterrein waar de (semi)overheid bij betrokken is, zoals ruimtelijke ordening, werkgever- werknemer, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, milieu, welzijn en conflicten op wijk/straatniveau. Vanuit de oplossingsgerichte aanpak stimuleert zij partijen om in gesprek te raken en eerder in oplossingen te gaan denken. Hermine van den Hoek staat als gecertificeerd mediator ingeschreven bij de Rechtbank te Den Haag en de Raad van State.

Curriculum Vitae Hermine van den Hoek

Webdesign: NvE